به ڵێن بدهگه‌ر تۆ عه‌شقی منت ده‌وێ وه‌ره‌باده ست خه‌ینه‌ ده‌ست
بۆ ئه‌م عه‌شقه تێبکۆشین له‌ پێناوی یه ک مه‌به‌ست

ده پێم بڵێ که ی ڕه‌وایه مامۆستای خۆشه‌ویستی
دڵێ چه‌ند ساڵ هێلانه‌ت بۆو که له‌پچه‌ت پێ خسته ده‌ست

هه‌ر چه‌ند دڵێ پێناوی عه‌شقی تۆ خوێناویه
به ڵێن ئه‌دا تۆی له‌ یاد بێ تاکو دواهه‌مین نه‌فه‌س

من نامه‌وێ ئیتر بژیم دوور له‌ تۆ باوانه‌که‌م
ژیان بۆ من که‌ی ڕه‌وایه من عه‌شقی تۆم ئه‌وێ و به‌س

 

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved