بـــێ نـــــــــه‌وام


دیسان شه‌وه‌و ماڵی دڵم

ئاگرێکی تێبه‌ر بووه

تؤش باوه شت وه‌کوو فه‌رشێک

بؤ زاوای نوێ ڕاخستووه‌

پرچی ڕه‌شت که‌ چه‌ند جارێ

په‌نچه‌م بووبوو به‌ شانه‌ بؤی

ئێستا ده‌ستی ڕه‌شی زاوا

ده‌یپشکێنی به‌ ویستی خؤی


ئه‌و ملوانکه‌ی که‌ بؤم ناردی

ناوڕاسته‌که‌ی مه‌دالیایه

ئیستا نایکه‌ی به‌ ملی خؤت

یه‌که‌م پیتی منی تیایه


بڕؤ دڵڕه‌قترین مرؤف

ده‌ین و ئاهم به‌ گه‌ردنت

یاخوا قه‌ت خؤشی نه‌بینی

تادوا هه‌ناسه‌ی مردنت


 

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved