نــــــــــــاز

 
 

نازی تۆ بوو وای لێ کردم

خؤشه ویستیت بوو به‌ ده‌ریا

منش بووم به دره ختێك و

چرۆم ده کرد له که ناریا

 

نازی تۆ بوو بۆ یه که‌ م جار

ده رگای عه شقی لێکردمه‌وه

منیش به شنه ی هه‌ ناسه‌ت

وه کوو گوڵێک گه شامه‌وه

 
 

نازی تۆ بوو به ئاسمان و

منیش بووم به ئه ستێره‌ کان

هه موو شه وێ له باوه‌شتا

ده خه وتم تا ده مه‌و به یان

 
 

هه ر نازت بوو وای لێکردم

پێکی دووریت ئه خۆمه‌وه

له جێی بالێ هه ناسه‌ی خۆت

په رده‌ی ڕه‌شت پێدامه‌وه

 

 

 

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved