تاوانی عه شق


له باوه شی مه رگا ده ژیم

ئه جه ل ده ستی بۆم هێناوه

دوا دوایمه فرمێسكی چاو

بریسكه ی دێ و قه تیس ماوه

 
 

ئه م ژیانه زیندانه بۆم

مه گه ر مه رگ ئازادم بكات

تاوان باری له ئاستی من

مه حاڵه خوا عه فوت بكات

 

دوا هه ناسه ش به گه رووما

هه نگاو ده نێ بۆ ئازادی

ته مه ن هات و زوو تێپه ری

لای من خه و بوو خۆشی و شادی

 

دواین ساتی ته مه ن ماوه

هاكه زانیت رۆژێ مردم

قه ت گه ردنت ئازاد ناكه م

وا ژیانت لێ تاڵ كردم

 

 

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved