تۆ مانای عه شقت نه زانی

 


چ ساتێكی دڵته زێن بوو كه تۆم بینی به تاراوه

به بێ شه رم قۆڵی خۆتت خستبوه قۆڵی زاواوه

كاتێ كه چاوت هه ڵبڕی منت بینی به په رۆشی

بێ باكانه زۆربه توندی تۆ قۆڵی زاوات ئه گوشی

تاشه وی په رده و بۆكێنیت من هه ر له خه یالتا نه بووم

ئێستا له پاش چی پێم ده ڵێی ڵیم ببوره من هه ڵه بووم

خۆری نێوانمان ئاوابوو به فیرۆ چوو چاوه ڕوانی

بڕۆ حاشا له ناسینت تۆ مانای عه شقت نه زانی

 

 

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved