گه ڕانه وه

 

زه‌مــــــه‌نـێـکـــــــی دوور و درێـژ  

بــــــه‌خــۆشـــــی لـێـمان تـێـپـه‌ڕی  

ڕۆژگـــارێـکــــی حــه‌ز و ناسـک 

بـــــــــۆ بـاخی ئـێـمــه‌ هـه‌ڵـپــه‌ڕی

*****

کـــــه‌ یـــه‌کتـرمان ئـه‌دی هه‌ر کات

ئــه‌بـوویـن بـــــــه‌سـاڵـێ لـه‌ بـه‌هار

دایــم سه‌وز و جوان و گه‌ش بووین

لــــــه‌ دامـێـنـی چـیـا و کـــــــــه‌نـار

*****

وا ئـێـســـتاکـه‌ش بــــــــێ هـــه‌واڵم

وه‌رزی ســـــــــاڵـم گشـــت پــاییزه‌

چـــــاوم ئـه‌گـری بـــۆ و ئـه‌ویـنـه‌ی

دوور لــــه‌ بــــــه‌هــــاری ئـــازیزه‌

*****

مـــن دڵـنـیـام ئـــــــه‌م ژووانـــــــه‌؟

بــــاوه‌ ش بــــۆ کـــه‌س نـاکـاتـه‌وه‌

گــــه‌ڵای ســـــه‌وزی ده‌خـوڵـقـێـنـێ

تـــــا بـــــه‌ بـــاڵات ده‌گــــــــاتـه‌وه‌

*****

تـــــۆ فــێـری جـێـژوانــــــی منـی

گـــــــه‌رچــــی وونـــی بـه‌داخـه‌وه‌

ڕۆژێ هــــه‌نــــاســـه‌ی پـاکـی تـۆ

هــــــه‌ر دێــتـــه‌وه ،‌ لــه‌ نـاخـه‌وه‌

 


Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved