لـه‌دڵـمـای


پـــــــــــــــــڕ لــه‌ ڕاز و نـهـێـنـی یـــــه

چــاوه‌کـــانـت وه‌ک: ئـه‌فســــــــــــــانـه

بـــــوویـتـه‌ ئــــه‌و ڕووحــه‌ شـیـریـنـه‌ی

کـــه‌لای مـــــرۆڤ وا پـــــــه‌نــــهـانـــه


*****
ئــــــــــــاوازێـکــــــی نــه‌بـیـســــتراوی

لـــــه‌گـۆرانـــی و شــــیـعـر و جـوانــی

کــــات ســــــه‌فــــه‌رێـکــــی خـــێـرایـه

بـــێـده‌نـگـــــی یــه‌ لــــــــه‌ چـــــاوانــی

 
*****
هـــــــــــه‌نــاســــــه‌ی ژانــێــــکی مـنــی

لـــــــه‌نــاو بــــه‌خــتـــێــکــی تــه‌مــاوی

بـــــــــێ خــــه‌م بــنــو... لــــه‌م دڵـــه‌دا

چـــــــــونــکـه‌ لـــــــه‌ مـێـژه‌ دامـنـــاوی

 
*****
فــــــــرمـێـــــسکـه‌کـانــم زۆر مــاتـــــن

مـانـدووی ڕێــگـای پـــــــڕ ســــــه‌فــه‌ره

هـــــه‌مـیشــــه‌ وای لـــــه‌ بـــــــه‌ر چـاوم

ئــــــــه‌ڵــێـــی تـــــارمـــای ســێـــبــه‌ره

 


به ریتانیا

 
2008

 

Qadirzada.com © 2009. All rights reserved