بای پاییز

 

‌ئەی پاییزی یاخی لە ژین

‌خەزانێکی وەک ڕەنگی ژان

‌ماڵئاوایی لە ڕوح ئەکەی

‌لە گیانێکی گەڵا ڕێزان

‌.....

‌خەونی باکان ئەخوێنیەوە

‌پاشای لە شاخ و دەشت و دەر

‌چاوترسێنی ئەو درەختەی

‌کە کەوتۆتە باخی سەمەر

‌.....

‌هەنگاوەکانت نامۆیە

‌پڕە لە گریانی باڕەش

‌ئامێزی شار بێ ئۆقرەیە

‌نەما ئەوینداری چاو گەش

‌.....

‌درەختەکان وەک سەرخۆشێ

‌دێن و دەچن  زۆر بە ناچار

‌هەر لە مێژە بە بای پاییز

‌ئەوەرێن لە ئامێزی شار

‌.....

‌ڕێبوار ئالانی

‌بەریتانیا

 

 

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved