دیداری بەهار

 

 

‌گوڵ و بولبول و بەهاری شیرین

‌ئاهەنگ و بەستە و دیداری یارە

‌تروسکەی حەزی شەپۆلی گوڵان

‌وەک ڕێژنەی باران لە ناو بەهارە

‌......      ......      ......

‌ڕازی شەونم و گوڵ و نازداری

‌سەرچۆپی عەشقی پڕە لە ئاواز

‌باڵای نیگای حەز چاوی ئەتروکێ

‌پڕە لە شنەی سەفای لوتکەی ڕاز

‌......      ......      ......

‌کەنار و چەم و عەشقی پاکی ڕێ

‌کەشتی ئەوینی بۆتە هێلانە

‌هەرچەند گرمەدێ هەورێک لەئاسمان

‌ئەمان ڕووخساریان عەشق بارانە

‌......      ......      ......

‌چاوبڕکێ ی خۆر و وەنەوشەی گوڵان

‌سەبوری ئەدەن لەناخی گریان

‌نانوسرێتەوە ڕۆژێکی وا خۆش

‌هەوریش خەندەی دێ وا کردیە باران

‌......      ......      ......

‌درەختی بەهار لە شەقام  و شار

‌نازی  ئەوینی ئەگرێتە باوەش

‌پۆلە باڵندەی ڕێبوارانی ڕێ ؟؛

‌هەر سەمایانە وەک بوکی چاوگەش

......      .....      ......

‌ڕێبوار ئالانی

‌بەریتانیا

‌2013/05/21

 

Qadirzada.com © 2009-2014. All rights reserved