شەو

 

‌گریانێکی شوم والە بێکەسیم

‌ڕاماڵی ئەدا، دڵەی پڕ خەوم

بەلەمی حەزم پڕ لە شەپۆلە

بۆیە لە کەنار ئازاری شەوم

‌.....    .....

‌مەپرسە ساتی نیگای بێ ئەمەل

‌چۆن چرای ڕوحی لێ داپۆشیوم

‌باوەشی خۆزگەم بەهاوارەوە

‌تاسەی غوربەتی هەستی نۆشیوم

‌.....    .....

‌خەمم چیرۆکە بۆ بێداری شەو

‌بەلەمی هیوام غەرقی خەیاڵە

‌لە بۆتەی عەشقا زۆر توامەوە

‌نەمزانی وەکو خەونی بەتاڵە

‌.....    .....

شەوێکە چڵی شەقامی تەنیام

‌ڕاماوە بەدەست ئەم برینەوە

‌ئومێدێک نەبوو چرام ڕۆشن کا

‌هاوڕێم پرسەمە بەئەم شینەوە

‌.....    .....

‌ڕێبوار ئالانی

‌بەریتانیا

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved