تابووتی پاییز

 

‌ڕابردووی تەمەن بووە بە ئاهێ

‌لەگەڵ غوربەتیم کز کز ئەسووتێ

‌بەڕووی نازەوە ئەم دوێنێ پاییز

‌تاکو ئەم خاتە گیانی تابووتێ

‌.....    .....

‌پاییز بە کزەی گیانی بڕیوم

‌بووم بە ئێوارەی باخی دابڕان

‌شەکەتی ژینم هەرەسی هێنا

‌لە چاوشارکێنەی گەردوونی خەزان

‌.....    .....

‌جەستەم لاوازە لە باخی ئەودا

‌ئەستێرەی کزە لە عەشقی ئاسمان

‌هەناسەی دووری دا ئەگیرسێنم

‌بۆیە مۆمی دڵ کەوتۆتە سوتان

‌.....    .....

‌ڕێبواری ڕێگای چرای ئەوینم

‌پاییز کانیاوی لە من نۆشیوە

‌ڕوحم لە ناڵەی ئەودا بێزارە

‌هەناسەی گەڵا منی پۆشیوە

‌.....    .....

‌ڕێبوار ئالانی

بةريتانيا

‌شارى هؤڵ

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved