وام ئـه‌زانیئــــازیــزه‌كــه‌م وام ئـه‌زانـی

خــــه‌ونــی دڵـم دێـنـیـتـه‌دی

نـــه‌م ئـه‌زانــی هـیـوای ژیـان

لـــه‌ناو ئـه‌بـه‌یـت بـۆ ئـه‌به‌دی

*******

شه‌پۆلێک بوویت بۆ هه‌ناسه‌م

خـۆزگـه‌یه‌ک بـووی له‌ بـه‌هـارا

ملی وه‌فـا و عـه‌شـق و جـوانی

بـــه‌ده‌ستی خـۆت کـرد بـه‌دارا

*******

ئـــاواتـێـکی نـــــه‌بــڕاوه‌ بـووی

لــه‌نـــاو دڵــی سـه‌د تـاسـه‌وه‌

ئــه‌گـه‌ر وویـسـتت نـاونـیشانم

بــــــه‌پـــــایـیـزا بــم نــاسـه‌وه ‌

*******

خــه‌تـای خـۆتـه‌ مـن ئه‌گرێـنی

دنـیـا لـــــــــه‌لات پـێـکه‌نـیـنـه‌

بــاڵنـــده‌یـه‌ک مـاڵی نــــابـێ

لــــه‌ نـاو‌ ئــه‌و دڵه‌ پــڕ قـیـنـه ‌

*******

دنـیـایـه‌کـــم بـــــۆ خـوڵـقـانـدی

پــڕ بـوو لــه‌نـاز،پـڕ لـــه‌ بـه‌ستـه‌

مـن تـێـنـاگـه‌م لــه‌ عه‌شـقی تۆ

بـۆ هـێـنـده‌ خــۆت لا مـه‌بـه‌ستـه
*

**********

ڕێـبـوار ئـالانـی

بـه‌ریـتـانـیـا

08/10/2010

 

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved