خەونی تەنیایی

 

 

 

‌تاڤگەی ئەشکی من دەمە و ئێواران

‌نە خەندە و بزەی قەت لێوە نایە

‌تاکە خونچەیەک ڕەنگم ناگرێ ؛؛

‌بۆیە شەقامیش هەر کزە و بایە

‌.....    .....

‌لەم گۆشەی شارە هەربێ هەنگاوم

‌خەونی تەنیاییم لێ سەوز بووە

‌ناخم لە هاڕەی زریانێک ئەچێ

‌کە چەند دارێکی جوانی خستووە

‌.....    .....

‌فرمێسکم سڕ بوو لە تاڤگەی گریان

‌خەڵوەتی ڕێگام ناسۆر و دەردە

‌دەنگێک لە ناخما ئەزرینگێتەوە

‌بۆ ئەم بەهاری ڕەنگ ئەشکی زەردە

‌.....    .....

‌دەنگی سۆزی من هەمیشە وایە

‌بە گۆشەگیری هەر ئەڕۆمەوە

‌جەستەم ماندووە لە هەگبەی حەزا

‌مەگەر ئەم عومرە بەو بگۆڕمەوە

‌.....    .....

‌ڕێبوار ئالانی

‌بەریتانیا

‌٢٠١٤

 

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved