یادەوەری

 

 

‌ئەمڕۆ بۆنی جادەکەم کرد ،

‌ئەڵڵا ، بۆنی تۆی لێماوە

‌یادگاری یەکانم ئەدواند ؟

‌ئێستاش لەوێ بەجێماوە

‌.....      ......

‌یاد  و ووشە و هەناسەکەت

‌شۆڕ بوونەوە بەدارەوە

‌هەموویانم لە ئامێز گرت

‌بەسەد ئاخ و پرسیارەوە

‌......      ......

‌ئێستاش ئەو دارە هەر ماوە

‌کەناوی خۆمان لێ نووسی

‌هەواڵ پرسە لە ناوی ؟

‌بۆ ئەندێشەی خۆشەوویستی

......         ......

ڕێبوار ئالانی

‌بەریتانیا

 

 

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved