زەردەی ئێوارە

 

‌پۆلێ گەڵای پاییزی ساڵ

‌لە تەنیایی ژووری شەوم

‌پڕن لە یادگاری جێماو

‌منیش سێبەری لای ئەوم

‌.....

‌ڕەنگی خەزان لە ماڵمایە و

‌خەیاڵ باخی بێ سەمەرە

‌هەناوی شەو مامانێکە و

‌ئومێدی ژین لە سەفەرە

‌.....

‌ڕێگام وێڵە وەک ئێوارە

‌هەنگاویشم عەشقی لێوە

‌ئەم ساباتی خۆش خەیاڵە

‌بادەی مەستی وا لە نێوە

‌.....

‌وەک ئاسمانی چاو بە گریان

‌هەنیسکم شیوەن و زارە

‌بێ دەنگیەک دام دەپۆشێ

‌وەکو زەردەی لای ئێوارە

‌.....

‌ڕێبوار ئالانی

‌بەریتانیا

 

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved