به‌هـــار و هه‌وڵــدانئـــــــه‌مـڕۆ دنــیا بــه‌هاره

ئـــــاوێـــنه‌ی کـــردگـــاره

ده‌شـــــــت و چـــیا ڕازاوه

وه‌کــــو بـوکــی کـــــه‌ژاوه

شوان بـه‌ مه‌ڕ و شـمشاڵی

ده‌شـت بـــه‌ گوڵاڵه‌ی ئاڵـی

ژیــان شادی و سـه‌یرانــه

ئــــــازادی و ئــــاوه‌دانـــه

هه‌مـوو ڕاسـت و به‌سۆزین

لــه‌ خزمـه‌تـا دڵــســۆزیــن

 

 

Qadirzada.com © 2009. All rights reserved