بێزاری

 

هـه‌موی هه‌رخه‌تای دڵی زارم بوو

چـونـکه‌مـن به‌ دڵ بـۆت ئه‌توامه‌وه‌

شـــه‌وانـه‌وێـنـه‌ی مـۆمـی پـه‌روانه‌

بــه‌گـیان و بـه‌ دڵ بـۆت ئه‌توامه‌وه

********

ئـــه‌و رۆژانــه‌شم هــــه‌ر لـه‌ بـیـر ئـه‌کـه‌م

کــه‌مــن بـه‌ وێـنه‌ی بـت ئـــه‌م پــه‌رسـتی

بـــــڕۆ خـــــۆم زانـیـم ژیــنـم هـــه‌ڵــه‌یــه‌

بـۆیـــه‌ تـام نـاکـه‌م لـــــه‌ خـۆشه‌وویـستی

*******

 

Qadirzada.com © 2009. All rights reserved