.

ئەستێرە دوورەکەم 

ئەزانم ئێستا دڵ پری

 ئەستێرە دوورەی ولاتم

 بەروخساریش لەتۆ دووربم

 دڵ نیابە بە دڵ لاتم

 ئەزانم ئاخ هەڵەکێشی

هەموو رۆژئ بۆ دووری من

 چاوت پرە لە فرمێسک

 دڵت پرە لە خەمی من

 تۆ بڵێی رۆژئ ئازیزەکەم

 دەستم بگرێتەوە دەستت

 چرۆکەمەوە وەکو جاران

 لە دڵی پر لەسۆزو هەستت

 تۆ بڵێی ببمەوە بەو مەلەی

 لە ئاسمانی وڵات جارئ

 یان لەخاکی نیشتیمانم

چڵاو چڵ کەم لەسەر دارئ

 هەموو رۆژئ بە تاسەوە

لەغوربەتا دێم و ئەچم

 زۆرە ترسم تا دێمەوە

 بە یەکجاری لە یادت چم

 یان ئەترسم مەرگی غوربەت

لە غەریبی و دوورە وڵات

 رێگا نەدات بە ئاسانی

 جارێکی تر بێمەوە لات

 

 کارزان پلنگانی..سوید

 2011-01-30.  

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved