پەنجەرەی پاییز

 

‌هێشووی پاییز منی ڕنی

‌لەگەڵ داری عومری تەمەن

‌ئێستا خەونێک من ئەنووسێ

‌بەختی ڕەشە لەگەڵ زەمەن

‌.....

‌بیرەوەریەکی تەنیایی

‌هەنسکی لە دەروون ئەگری

‌چاوی بەختێکی نائومێد

‌بە گەڵای پاییزا ئەسڕی

‌.....

‌دوا دیداری شەوەزەنگێک

‌لەگەڵ تاسەم خەم ئەنۆشن

‌ئێشک گری شەپۆلێکن

‌کە بە تاڵی دای ئەپۆشن

‌.....

‌سەرنجی باخی خەزانە

‌بۆ ماڵی تەنیایی شەوم

‌لەگەڵ بادەی وەنەوزێک دا

‌منیش تاسەی دووری خەوم

‌.....

‌بەرگی تەنیایی پاییزی

‌لەماڵی خۆم ڕاخستووە

‌پەنجەرەکانی ڕێ ی ئەشق

‌بای مەینەتی دایخستووە

‌.....

‌ڕێبوار ئالانی

‌لەندەن

‌وودگرین

‌2015

 

Qadirzada.com © 2009 - 2022. All rights reserved